ఏం సందేహం లేదు Em Sandeham Ledu Lyrics In Telugu

Em Sandeham Ledu Lyrics In Telugu

Em Sandeham Ledu Lyrics In Telugu

Em Sandeham Ledu Song Lyrics In Telugu is the melodious song which is sung by Kalyani Konduri & Sunitha and composed by Kalyani Konduri while lyrics of Em Sandeham Ledu song have been penned by Ananth Sriram.

Song Credits
Singer Kalyani Konduri & Sunitha
Music Kalyani Konduri
Song Writer Ananth Sriram

Em Sandeham Ledu Lyrics In Telugu

ఏం సందేహం లేదు ఆ అందాల నవ్వే ఈ సందళ్ళు తెచ్చింది
ఏం సందేహం లేదు ఆ కందేటి సిగ్గే ఈ తొందర్లు యిచ్చింది
ఏం సందేహం లేదు ఆ గంధాల గొంతే ఆనందాలు పెంచింది
నిమిషము నేల మీద నిలువని కాలి లాగ మది నిను చేరుతోందే చిలకా!
తనకొక తోడు లాగ వెనకనే సాగుతోంది హృదయము రాసుకున్న లేఖ

ఏం సందేహం లేదు ఆ అందాల నవ్వే ఈ సందళ్ళు తెచ్చింది
ఏం సందేహం లేదు ఆ కందేటి సిగ్గే ఈ తొందర్లు యిచ్చింది

... వెన్నెల్లో వున్నా ... వెచ్చగా వుంది నిన్నే ఊహిస్తుంటే
... ఎందర్లో వున్నా ... ఏదోలా వుంది నువ్వే గుర్తొస్తుంటే
నా కళ్ళల్లోకొచ్చి నీ కళ్ళాబి చల్లి ఓ ముగ్గేసి వెళ్ళావే
నిదరిక రాదు అన్న నిజముని మోసుకుంటూ మది నిన్ను చేరుతుంది చిలకా!
తనకొక తోడు లాగ వెనకనే సాగుతుంది హృదయము రాసుకున్న లేఖ

... వెన్నెల్లో వున్నా ... వెచ్చగా వుంది నిన్నే ఊహిస్తుంటే
... ఎందర్లో వున్నా ... ఏదోలా వుంది నువ్వే గుర్తొస్తుంటే

ఈ కొమ్మల్లో గువ్వ ఆ గుమ్మంలోకెళ్ళి కూ అంటోంది విన్నావా
ఈ మబ్బుల్లో జల్లు ఆ ముంగిట్లో పూలు పూయిస్తే చాలన్నావా
ఏమవుతున్నా గాని ఏమైనా అయిపోనీ ఏం ఫరవాలేదన్నావా

అడుగులు వేయలేక అటు ఇటు తేల్చుకోక సతమతమైన గుండె గనుక
అడిగిన దానికింక బదులిక పంపుతుంది పదములు లేని మౌన లేఖ

Em Sandeham Ledu Lyrics In Telugu

Other Songs Lyrics

How Many Days Since My Birth

Sathyameva Jayathe Lyrics In English

Kolu Kolu Song Lyrics In Telugu

Eazy Sleazy Song Lyrics In English

Mr Perfectly Fine Song Lyrics In English

Maguva Maguva Song Telugu LyricsFrequently Asked QuestionsO(FAQ's)

1)Who is the singer of the song Em Sandeham Ledu?
A)Vennelave VennelaveEm Sandeham Ledu song has been sung by Kalyani Konduri & Sunitha.

2)Who is the lyric writer of the song Em Sandeham Ledu?
A)Lyrics for Em Sandeham Ledu song have been penned by Ananth Sriram.

3)Who composed the music for this song?
A)Kalyani Konduri has composed the music for Em Sandeham Ledu song.

Post a Comment

0 Comments