భలేగుండి బాలా 𝐁𝐡𝐚𝐥𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐚𝐥𝐚𝐚 𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐬 𝐈𝐧 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 🌟 L͙y͙r͙i͙c͙s͙B͙l͙u͙s͙t͙e͙r͙.c͙o͙m͙ 🌟

Bhalegundi Baalaa Lyrics In English

Bhalegundi Baalaa Lyrics In English

Bhalegundi Baalaa is the latest song from the movie Sreekaram starring Sharwanand and Priyanka Arul Mohan.The Lyrics of the song Bhalegundi Baala song have been given by Penchal Das and sung by Penchal Das who is known for his folk singing.The music of this song has been given by Mickey J Mayer.

Song Credits
Song Bhalegundi Baalaa
Singer Penchal Das
Music Mickey J Mayer
Song Writer Penchal Das

Bhalegundi Baalaa Lyrics In English

Vachanantivo pothanantivo vagalu palukuthave
Katta mindha poyye alakala chilaka Bhaleguni baala
Dhani yedhana dhaani yedhana dhaani yadhana unde
Poola poola raika bhalegundi baala
Vachanantivo pothanantivo vagalu palukuthave
Vachanantivo pothanantivo vagalu palukuthave
Katta mindha haa katta mindha bale
katta mindha poyye alakala chilaka Bhaleguni baala
Dhani yedhana dhaani yedhana dhaani yadhana unde
Poola poola raika bhalegundi baala
Arererere..…..
Nari nari vayyari sundaree navvu mokamudhana
Nari nari vayyari sundaree navvu mokamudhana
Nee navvu mokam nee navvu mokam
Nee navvu mokam mindha nanganachi alaka Bhalegundi baala
Vachanantivo pothanantivo vagalu palukuthave
Katta mindha poyye alakala chilaka Bhaleguni baala
Dhani yedhana unde poola poola raika bhalegundi baala
Hoo… Hoo… ooo….oo…. Arey re re….

Thikaa regi ekkinavu komali alaka nulaka mancham
Thikaa regi ekkinavu komali alaka nulaka mancham
Palasandha puvvanniku alaka yelane agudu seya thaguna
Palasandha puvvanniku alaka yelane agudu seya thaguna
Vachanantivo arey vachanantivo
Vachanantivo pothanantivo vagalu palukuthave
Katta mindha poyye alakala chilaka Bhaleguni baala… O bala
Dhani yedhana unde poola poola raika bhalegundi baala

Arey re re… suruku soopu sura katthulisarake chintha yela bala
suruku soopu sura katthulisarake chintha yela bala
Karamaina mudhi karamaina nee moothi rupulo bale gunnayi baala
Nee alaka theeranu emi bharanamu ivvagalanu bhama

Ennelaina emanta nachadu… Ennelaina emanta nachadu
Nuvvu leni chotaa Ennelaina emanta nachadu nuvvuleni chota
Nuvvu pakkanunte nuvu pakkanunte inkemi vaddhule
Chenta chera raava inkanaina pattinchu kuntanani maata ivvu mava
Thurrumantu paikegiri poddhi naa alaka chitikalona

Bhalegundi Baalaa Lyrics In Telugu

వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్ట మింద పొయ్యే అలకల చిలక భలేగుంది బాలా
దాని ఏదాన దాని ఏదాన దాని ఏదాన ఉండే
పూల పూల రైక భలేగుంది బాలా
వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్ట మింద హా.. కట్ట మింద భలే
కట్ట మింద పొయ్యే అలకల చిలక భలేగుంది బాలా
దాని ఏదాన దాని ఏదాన దాని ఏదాన ఉండే
పూల పూల రైక భలేగుంది బాలా
అరెరెరె.….
నారి నారి వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదానా
నారి నారి వయ్యారి సుందరి నవ్వు మొఖముదానా
నీ నవ్వు మొఖము నీ నవ్వు మొఖము
నీ నవ్వు మొఖము మింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా
నీ నవ్వు మొఖము మింద నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా
వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్ట మింద పొయ్యే అలకల చిలక భలేగుంది బాలా
దాని ఏదన ఉండే పులా పులా రైక భలేగుంది బాలా
హో… హో… ఓ… ఓ… అరె..రే..రే..

తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి అలక నులక మంచం
పలసంద పువ్వనికు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా
పలసంద పువ్వనికు అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా
వచ్చానంటివో అరే వచ్చానంటివో
వచ్చానంటివో పోతానంటివో వగలు పలుకుతావే
కట్ట మింద పొయ్యే అలకల చిలక భలేగుంది బాలా ఓ బాలా
దాని ఏదన ఉండే పులా పులా రైక భలేగుంది బాలా

అరె రే రే… సురుకు సూపు సుర కత్తులిసరకే చింత ఎలా బాలా
సురుకు సూపు సుర కత్తులిసరకే చింత ఎలా బాలా
కారమైన ముది కారమైన నీ మూతి రూపులు భలేగున్నాయి బాలా
నీ అలక తీరను ఏమి భరణము ఇవ్వగలను భామ

ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదు… ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదు
నువ్వు లేని చోట ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదు నువ్వు లేని చోట
నువ్వు పక్కనుంటే నువ్వు పక్కనుంటే ఇంకేమి వద్దులే
చెంత చేరా రావా ఇంకనైనా పట్టించు కుంటానని మాట ఇవ్వు మావ
తుర్రుమంటూ పైకెగిరి పోద్ది నా అలక చిటికలోనాBhalegundi Baalaa Song

Post a Comment

0 Comments